Interní pravidlo

Interní pravidlo VTK Suchá noha
Pravidlo chování účastníka akce pořádané VTK Suchá noha

  1. Každý účastník akce je povinen řídit se pokyny organizačního týmu.
  2. Před akcí je vždy stanoven odpovědný hlavní organizátor/vedoucí akce.
  3. Na akci je svěřeným osobám zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, drogy a jiné omamné látky.
  4. Na akci spí svěřené osoby a vedoucí odděleně.
  5. Na akci je zakázán sexuální kontakt (s a mezi svěřenými osobami).
  6. Jakékoliv porušení interního pravidla je vedoucí akce povinen neprodleně oznámit představenstvu VTK Suchá noha.
  7. Hrubé porušení (především bodů 3,4 nebo 5) znamená okamžité ukončení činnosti v rámci VTK Suchá noha.
  8. Povinností každého účastníka (včetně návštěv) je seznámit se s tímto interním pravidlem.

Schváleno dne 14.9.2010 představenstvem VTK Suchá noha a je součástí zápisu ze schůze představenstva VTK Suchá noha.